Medicina dela, prometa in športa

Vsak zaposleni mora redno opravljati preventivne zdravstvene preglede. Pridobitev zdravniškega potrdila pred pričetkom dela podjetju zagotavlja zaposlitev ustrezne osebe za delo, z rednimi pregledi pa ohranja zaposlene zdrave in vitalne, da motivirano in v dobri življenjski kondiciji opravljajo svoje delo.
V Polju harmonije, samostojnem medicinskim centru, vam nudimo:

 • prehodne zdravstvene preglede pred začetkom dela;
 • obdobne zdravstvene preglede;
 • druge usmerjene preventivne preglede delavcev.

Zakaj Polje harmonije?

 • Termin za pregled v 24-ih urah
 • Rezultati pregledov naslednji delovni dan*
 • Hitra obravnava
 • Dve lahko dostopni lokaciji – Ljubljana in Novo mesto;
 • Digitalizirano poslovanje

Izjema so medicinske indikacije, ki zahtevajo napotitev na nadaljnje preiskave.

Celovita obravnava v kratkem času

Vašim zaposlenim nudimo celovito obravnavo – vse preglede, ki jih potrebujejo za strokovno zanesljivo zdravniško spričevalo /povezava do seznama preiskav/. Pomembna prednost je naša hitra odzivnost na vaše potrebe. Termin za pregled dobite v 24-ih urah, rezultati pregleda in poročilo o zmožnosti za zaposlitev pa so vam na voljo že naslednji delovni dan, razen če ni medicinskih indikacij za nadaljnje preiskave.

Naročite na pregled svoje zaposlene

Managerski in preventivni pregledi

Najboljše rezultate dosegajo motivirani zaposleni. Motivirani in zadovoljni pa so lahko le zdravi posamezniki, ki se v svojem telesu in okolju dobro počutijo. Zato vodilnemu kadru, ki je ključen za poslovanje podjetja, zagotovite redne preventivne managerske preglede. V Polju harmonije smo najbolj zaželene in priporočljive preiskave združili v dva paketa – standard in nadstandard.

Več o managerskih pregledih

Zakaj managerski pregledi?

 • Zagotavljanje dobrega počutja vodilnih zaposlenih
 • Potrditev zdravstvenega stanja posameznika
 • Zgodnje odkrivanje možnih obolenj
 • Pomoč pri ohranjanju zdravega življenjskega sloga

Svetovanje na področju zdravja

Ohranjanje zadovoljstva zaposlenih je pomembno za dobro poslovanje podjetja. Poiščite najboljše rešitve s strokovnjaki iz Polja harmonije.

 • Letni svetovalni obisk podjetja
 • Analiza delovnih mest in izdelava ocen tveganja
 • Izvedba predavanj in delavnic o pomenu preventive in promocije zdravja na delovnem mestu
 • Letna poročila o zdravstvenih pregledih delavcev
 • Strokovno svetovanje
Kontaktirajte nas – veselimo se sodelovanja